วิธีติดตั้ง Boot Lan Main Board

วิธีตั้ง Boot Lan [ Main Board รุ่น 78lmt-s2p ]

1. กดปุ่ม Del ที่ แป้น Keyboard 10 ครั้ง

 

2. ให้ เลือก หัวข้อ  Integrated  Peripherals และกด Enter

 

3. ให้เรา เลือกที่ หัวข้อ Onboard Lan Boot Rom

 

4. กด Enter จะขึ้นดังภาพ ให้เรา เลือก Enabled กด Enter อีก 1 ครั้ง

 

5. ตรงหัวข้อ Onboard Lan Boot Rom จะต้องเป็น [ Enabled ]

 

6. พอเราทำตาม ขั้นตอน 1-5เสร็จแล้ว ให้กดที่

แป้น Keyboard  กดปุ่ม F10

 

7. หลัง เรากด F10 ที่แป้น Keyboard จะขึ้น ตามภาพ และ ให้เรา

กด Y เพื่อต้องการ Save ข้อมูลที่เรา ได้ตั้งค่า Onboard Lan Boot Rom