วิธีตั้ง IP Address เครื่องคอม

วิธีการตั้งค่า IP Address [ เครื่องคอม ]

1.คลิกขวา รูปคอมด้านล่างขวาของจอ เลือก Open Network and Sharing Center

2. คลิกที่  Change adapter settings ด้านซ้ายมือ ตามรูปภาพ

 

3. จะเห็น Local Area Connection ตามภาพ  คลิกขวา Local Area Connection เลือก Properties

 

 

4. เลือกไปยัง Interner Protocal Version 4 ( TCP / IPv4 ) แล้ว คลิกที่ Properties ตามรูปภาพ

 

5. เราจะ เจอ หน้าที่ ตั้ง IP Address ขึ้นมา จากนั้น ให้เรา เลือกที่ Use the following IP address

6. ในช่อง ตามรูปภาพ

IP Address : 192.168.1.12

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.1.99

Preferred DNS Server : 8.8.8.8

Alternate DNS Server : 8.8.4.4

พอเราป้อนข้อมูลทุกอย่างเสร็จ แล้ว กด OK

แค่นี้เป็นการ ตั้ง IP Address เสร็จเรียบร้อย