หน้าแรก บริการวางระบบร้านเกม

บริการวางระบบร้านเกม

บริการเบื้องต้น

บริการเบื้องต้น

รับดูแล แก้ปัญหา และติดตั้งระบบร้านเกม

ระบบ NO-HDD(Diskless)

ระบบ NO-HDD(Diskless)

ระบบเครื่องลูก Boot ผ่าน Lan และไม่ต้องใช้ HDD

ระบบแยกเน็ต-เกม

ระบบแยกเน็ต - เกม

ข้อดีของ Server ClearOS 5.2 และสิ่งที่ได้รับจากการ แยกเน็ต – แยกเกมส์